Služby

Nabízíme:

o   Projekty soukromých zahrad
           o      Třírozměrný model terénních úprav (dle situace)
           o      Autorský dozor stavebních prací
           o      Realizace osazení
o   Projekty veřejné zeleně
o   Projekty okrasných a koupacích jezírek, biotopů

 

Jak probíhá spolupráce klienta se zahradním architektem na projektu zahrady?

o   Prvním předpokladem úspěšného projektu je návštěva zahradního architekta u Vás doma. Architekt musí vyhodnotit a zdokumentovat (slovem, graficky i fotograficky) stav Vaší nynější zahrady nebo pozemku, vzhled a styl Vašeho domu, návaznost pozemku na okolí, případně vyměřit pozemek a důležité prvky nacházející se na pozemku).
o   Následuje podrobný rozhovor, týkající se požadavků Vaší rodiny na budoucí zahradu, Vašeho životního stylu, zájmů, koníčků. S pomocí fotografií zahrad a dalších grafických seriálů si architekt ujasní, jaký styl a atmosféra zahrady bude Vám a Vaší rodině nejlépe vyhovovat. V případě, že při první návštěvě není ještě možné se dopracovat k jasné koncepci budoucí zahrady, domluví se s Vámi architekt na dalším setkání. Je velmi důležité tuto pracovní fázi projektu nepodcenit, protože na ní závisí úspěšnost celého projektu a hlavně Vaše spokojenost s budoucí zahradou.
o   Na základě těchto rozhovorů architekt obvykle vypracuje tři studie řešení ploch a hmot prostoru a funkčního uspořádání zahrady. Tyto studie samozřejmě zahrnují i návrh stavebních materiálů v souladu s architekturou domu i okolního prostředí Vaší zahrady a po dohodě s klientem i návrh osvětlení, vodních prvků nebo automatického zavlažování Vaší budoucí zahrady.
o   V případě, že se Váš pozemek nachází v obtížném, svažitém terénu může architekt vypracovat také trojrozměrný model případných terénních úprav.
o   Pokud je součástí návrhu také atypické řešení stavebních prvků designu (např. pergoly, průchozí pergoly, altány, atd.), je možné vypracovat jejich detailní návrh.
o   Poté, co se klient rozhodne pro jeden ze tří návrhů, architekt vypracuje osazovací plán vybrané studie, který obsahuje seznam všech navrhovaných rostlin, jejich množství a přesné zakreslení v osazovacím plánu.
o   Při výběru rostlin architekt přihlíží k rozboru půdy, klimatickým poměrům pozemku i k specifickým požadavkům klienta, pokud nejsou v rozporu s přírodními podmínkami pozemku.
o   Nakonec architekt vypracuje textovou část projektu, která zahrnuje popis současného stavu pozemku, návrh zlepšení klimatických a půdních poměrů budoucí zahrady, návrh technologických postupů realizace a doporučený optimální způsob výsadby a údržby rostlin.
o   V případě zájmu architekt zabezpečí autorský dozor stavebních prací, případně zabezpečí i samotnou realizaci osazení zahrady.
o   V případě zájmu je pro architekta samozřejmostí každoroční konzultační návštěva realizované zahrady a to po dobu prvních pěti let vývoje zahrady.
Po domluvě lze také zajistit sezónní údržbu budoucí zahrady.