O Nás

Ing. Renata Zahrádková studovala zahradní architekturu (Garden Design) a krajinnou architekturu (Landscape Design) v Dublinu (Irská republika). První pracovní zkušenosti získala při tvorbě zahrad na britských ostrovech, proto je její práce ovlivněna britskou školou zahradního designu.

V České republice se věnuje převážně tvorbě rodinných (městských i venkovských) zahrad a podle jejích návrhů se realizovala již dlouhá řada originálních zahrad. Věnuje se výuce v kurzech zahradní architektury. Pokud máte o tyto kurzy zájem, kontaktujte přímo lektorku na emailové adrese renata_zahradka@yahoo.com nebo renatazahradka@seznam.cz.

Co je cílem práce zahradního architekta?

Je to navržení Vaší zahrady takovým způsobem, aby výsledný návrh splňoval tyto požadavky:
1) Zahrada musí být navržena přímo na míru Vám a Vaší rodině tak, aby výsledný návrh odpovídal Vašemu estetickému cítění, životnímu stylu a     požadavkům celé Vaší rodiny na funkční využití tohoto prostoru
2) Navrhovaná zahrada musí tvořit jednotný estetický celek s Vaším domem, důležité také je, aby respektovala okolní prostředí
3) Celkový design zahrady musí řešit (potlačit, skrýt) zjevné estetické nedostatky Vašeho pozemku a naopak zvýraznit všechny kladné stránky Vašeho pozemku
4) Navrhované osazení Vaší budoucí zahrady musí respektovat půdní a klimatické podmínky Vašeho pozemku, součástí projektu by měl být i návrh řešení nepříznivých půdních a klimatických podmínek
5) Návrh musí předjímat přirozený budoucí vývoj osazení, je nutné se vyvarovat především příliš těsnému rozmístění rostlin, které by v budoucnosti vedlo k jejich nezdravému vývoji a nutnosti je odstranit
6) Součástí projektové dokumentace Vaší zahrady by měly být i informace o optimálním způsobu výsadby a údržby jednotlivých rostlin