Rostliny schopné přilákat ptáky do našich zahrad

Pokud položíte kterémukoliv vlastníku zahrady otázku, která divoká zvířata vidí ve svém království nejraději, zpravidla obdržíte odpověď, že jsou to ptáci, motýli a včely. Bohužel pro naše zelené oázy však tyto živočichy vídáme méně a méně často, protože ubývá jejich přirozené potravy a jejich počty se stále plíživě snižují. Asi si všichni umíme představit, jaké nepříznivé důsledky má tento trend nejenom pro naše zahrady ale i pro celou přírodu. Jsem přesvědčena, že je nejvyšší čas se probudit a začít více přemýšlet o tom, jak by naše zahrady a rostliny, které v nich vysazujeme, mohli pomoci zvrátit tento neblahý vývoj. Pokud budete tvrdit, že není v silách jednotlivce cokoliv změnit, dovolím si s Vámi nesouhlasit. Koneckonců, pokud bychom sečetli výměry všech zahrad , zahrádek , parků i další veřejné zeleně v naší zemi, dospěli bychom k velmi úctyhodnému číslu.

V tomto článku bych se chtěla nejprve zabývat rostlinami, jejichž vysazením nabídneme více potravy zpěvnému ptactvu, v dalším příspěvku chci navázat rostlinami, které produkují dostatek nektaru pro naše opylovače.

Většina ptáků trpí nedostatkem potravy hlavně v zimním období, kdy hmyz přezimuje ve svých úkrytech a ptáci jsou odkázáni hlavně na rostlinou potravu, která jim umožňuje překonat toto velmi obtížné období. Obávám se, že přikrmování ptáků lidmi tuto situaci úplně neřeší. Ruku na srdce, kolik z nás opravdu pravidelně doplňuje kvalitní potravu v krmítkách pro ptáky a ještě krmítka pravidelně desinfikuje, aby mezi opeřenci nedocházelo k úhynu díky chorobám, které se bohužel tímto způsobem krmení mezi ptactvem snadno šíří.

Naštěstí zpěvní ptáci mohou v dobře založených zahradách snadno objevit dostatek potravy v podobě bobulí, plodů a semen mnoha okrasných i užitkových rostlin.

Dobrá zpráva pro všechny přátele opeřenců je, že ani nezáleží na tom, jestli tato potrava pochází z rostlin místních nebo importovaných z jiných částí zeměkoule, takže se nemusíme nechat omezovat paletou místních rostlin a odepřít si potěšení z rozmanitosti rostlinného materiálu, které bychom rádi v našich zahradách použili. Nejlepším přístupe je naopak vytvořit zahradu co nejpestřejší, aby pomáhala podporovat co nejširší škálu živočichů.

Mezi importované keře, které jsou velmi populární mezi našimi ptáčky zpěváčky řadíme především keře dřišťálu (Berberis), hlohyně (Pyracantha),muchovníku (Amelanchier) a skalníku (Cotoneaster), obdivované také lidmi pro jejich nesporné estetické kvality. Pro ilustraci například keře hlohyně trénované na zdech okolo vstupních dveří rodinného domu jsou v podzimním a zimním období (kdy jsou doslova obsypané zářivými plody) pastvou i pro lidské oči.

Skalníky v době květu jsou navíc skvělým zdrojem potravy pro hmyz opylující naše zahrady.

Výborným příkladem rostlin přátelským k mnoha druhům živočichů jsou zvláště dospělé rostliny břečťanu (Hedera), květy patří takék nejlepším medonosným rostlinám v období, kdy hmyz trpí nedostatkem potravy. Ptáci ocení hlavně jejich bobule v pozdní zimě. Navíc tyto rostliny poskytují vhodné prostředí pro stavbu hnízd ptákům a zimní hibernaci hmyzu.

Také mnohé jeřáby (Sorbus) jsou vynikajícími hostiteli ptáků, jejich plody patří k nejoblíbenější potravě mnoha ptačích druhů, zvláště kultivary s červeně a oranžově zbarvenými jeřabinami. Navíc tyto převážně kompaktnější stromy najdou své místo i v menších zahradách.

Mnoho kultivarů bezu černého (Sambucus nigra) a bezu hroznatého (Sambucus racemosa)patří k prvotřídním zahradním rostlinám a jejich plody jsou doslova magnetem i pro naše opeřené přátele. Sambucus racemosu plumosu ´Aureu´osobně považuji za jeden z nejkrásnějších zlatolistých keřů pro polostinné podmínky.

Další oblíbenou ptačí potravou jsou plody okrasných i užitkových jabloní (Malus).  Z mnoha kultivarů lze doporučit například výborně plodící Malus x zumi ´Golden Hornet´nebo Malus ´John Downie´. Také několik plodů ponechaných v zimním čase na užitkových jabloních nebo hrušních pomůže ptákům v překonání zimního období.

Rakytník řešetlákovitý (Hippopae rhamnoides) je známý keř velmi oblíbený pro svůj vysoký obsah vitamínu C nejen lidmi ale také zpěvným ptactvem.

Pokud se týká tisů (Taxus) jejichž jedovatá semena jsou extrémně nebezpečná při požití lidmi, pro ptáky jsou však naprosto neškodná a jsou velmi vítaným zpestření jídelníčku. Další lidem a savcům nebezpečnou( ale ptáky vyhledávanou) rostlinou, je brslen (Euonymus europaeus) se zajímavými plody, které připomínají biskupské čepičky.

Hlohy (Cratageus) jsou půvabné bíle nebo růžově kvetoucí stromy a keře, jejichž plody jsou pochoutkou hlavně pro kosy.

Z dalších zahradních keřů, jejichž plody jsou oblíbenou ptačí potravou, můžeme jmenovat ještě kaliny (Viburnum), divoké i okrasné růže (Rosa), zimolezy (Lonicera), trnka (Prunus spinosa), cesmíny (Ilex) a pámelník (Symphoricarpus).

Pokud naše zahrada není dostatečně velká k umístění několika různých keřů nebo stromů z našeho seznamu, můžeme pomoci ptákům vysazením alespoň některých okrasných trav, trvalek, letniček a dvouletek, na jejichž semenech si ptáci také pochutnají. Z trvalek jsou to především  okrasné bodláky (Eryngium), kakosty (Geranium)nebo andělika (Angelica).

Samozřejmě i mezi letničkami a dvouletkami najdeme vhodné rostliny, velmi populární je např. slunečnice (Helianthus anuus), chrpa (Centaurea cyanus), pupalka (Oenothera biennis), černucha (Nigella damascena) nebo štětka planá (Dipsacus fullonum).

Nesmíme zapomenout ani na okrasné trávy, jako jsou proso (Panicum), kavyl (Stipa), dochan (Penisetum), metlice (Deschampsia) nebo třtina (Calamagrostis).

Na závěr bych všem přátelům zpěvného ptactva popřála hodně kreativity a radosti při výsadbě těchto tolik potřebných rostlin a svým okřídleným přátelům: „dobrou chuť!“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *